Etiket: Gösterge Bilime Kısa Bir Giriş

Gösterge Bilime Kısa Bir Giriş

Göstergeler kuramı ya da öğretisi. Gösterge kavramı üstüne Eskiçağdan başlayarak birçok felsefeci, bilim adamı ve hekim düşünce üretmiş, başta dilsel göstergeler olmak üzere çeşitli alanlardaki göstergeleri (tıpta hastalık belirtilerini) yorumlamışlardır. Göstergeler öğretisi Stoacılarla birlikte özellikle dil ve mantık alanındaki araştırmalarda ortaya çıkmış, öte yandan Yunanlı hekim Galenos da hastalık belirtilerinin incelenmesi anlamında semeiotike terimini kullanmıştır.

Göstergeler kuramı ya da öğretisi. Gösterge kavramı üstüne Eskiçağdan başlayarak birçok felsefeci, bilim adamı ve hekim düşünce üretmiş, başta dilsel göstergeler olmak üzere çeşitli alanlardaki göstergeleri (tıpta hastalık belirtilerini) yorumlamışlardır. Göstergeler öğretisi Stoacılarla birlikte özellikle dil ve mantık alanındaki araştırmalarda ortaya çıkmış, öte yandan Yunanlı hekim Galenos da hastalık belirtilerinin incelenmesi anlamında semeiotike terimini kullanmıştır.

Devamı..