Eşcinsellik, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Geçmişten günümüze hep var olduğunu ve bu hatanın bazı toplumlarda sanat ve felsefe akımlarına ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bazı toplumlarda suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler idam cezasına kadar ağır cezalandırılmış, eşcinseller toplum tarafından dışlanarak küçültülmüştür. Bazı ülkelerde, bireylerin cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasına izin verilmez. Eşcinsellere yönelik bu önyargının bir sonucu olarak "homofobi" denen bir olgu türetilmiş ve eşcinsellik denildiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri haline gelmiştir.
Eşcinsellik, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Geçmişten günümüze hep var olduğunu ve bu hatanın bazı toplumlarda sanat ve felsefe akımlarına ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bazı toplumlarda suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler idam cezasına kadar ağır cezalandırılmış, eşcinseller toplum tarafından dışlanarak küçültülmüştür. Bazı ülkelerde, bireylerin cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasına izin verilmez. Eşcinsellere yönelik bu önyargının bir sonucu olarak "homofobi" denen bir olgu türetilmiş ve eşcinsellik denildiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri haline gelmiştir.

LGBT nedir?

Eşcinsellik, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Geçmişten günümüze hep var olduğunu ve bu hatanın bazı toplumlarda sanat ve felsefe akımlarına ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bazı toplumlarda suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler idam cezasına kadar ağır cezalandırılmış, eşcinseller toplum tarafından dışlanarak küçültülmüştür. Bazı ülkelerde, bireylerin cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasına izin verilmez. Eşcinsellere yönelik bu önyargının bir sonucu olarak “homofobi” denen bir olgu türetilmiş ve eşcinsellik denildiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri haline gelmiştir.

LGBT nedir?
LGBT; Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (transgender) kelimelerin kısaltmasıdır. Bazı kaynaklarda GLBT olarak da kısaltılmıştır. 1990’lara kadar LGB kısaltması kullanıldı. Ancak 1980’lerin sonlarından itibaren eşcinsel kelimesinin eklenmesiyle kısaltma LGTB’ye dönüştü.
Aslında, LGTB kısaltmasının farklı kullanımları vardır. Örneğin:
LGBTT: Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, travesti
LGBTI: Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, interseks
LGBTTIQ: Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel, interseks, queer

1990’dan beri LGBT kısaltması kullanılmaktadır. Bu topluluğun amacı eşcinsel haklarını tek çatı altında savunmaktır. Aynı zamanda toplumdaki eşcinsellere karşı önyargıyla mücadele etmektir. Öyle ki; LGTB hareketi, eşcinsel hareketi ile eşanlamlı hale geldi.
LGTB kısaltması travesti, transseksüel ve biseksüel kelimelerini içermediğinden, artık şemsiye kelime değildir. Hareket, GLBTT kısaltmasını kullanmaya başladı. Ancak bu kısaltma aynı zamanda “lezbiyenler toplumda görmezden gelinir” eleştirisini de aldı. Bu durum karşısında L harfi başlangıç ​​noktası alınarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Zamanla yurtdışındaki bazı kuruluşlar bu şemsiye kelimeye interseksüelleri temsil eden “I” ve queerleri temsil eden “Q” harflerini ekledi.

LGBT Kültürü
LGBT kültürü; Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler tarafından düzenlenen etkinlikleri ve etkinlikleri tanımlamak için kullanılan genel bir isimlendirmedir. Eşcinsel kültürü tanımı da LGBT Kültürü yerine kullanılsa da, eşcinsel kültürün tanımı LGBT kültürüyle eş anlamlı değildir.

LGBT Sembolleri
LGBT bireyler, kendi hedeflerini ve yönelimlerini tanımlamak için bazı semboller kullanırlar. Bu semboller, kuruluşun varoluş amacını ve değerlerini tanımlar.

LGBT Toplumsal Hareketleri
LGBT kişiler, amaçlarının tüm LGBT bireyler için sosyal eşitliği sağlamak, LGBT toplulukları geliştirmek ve toplumu cinsel baskıdan kurtarmak olduğunu söylüyor.
Artık organize edilen LGBT etkinlikleri; Sokak yürüyüşleri, destek grubu etkinlikleri, topluluk etkinlikleri ve lobicilik gibi çok sayıda siyasi ve kültürel etkinlikten oluşur.

LGBT Bayrağının Anlamı
LGBT sembollerinden biri de gökkuşağı bayrağıdır. Bu bayrak, 1978 yılında Gilbert Baker tarafından tasarlandı. Orijinal 8 çizgili eşcinsel bayrağıyla başladı, o dönemde pembe kumaş olmaması nedeniyle 1978-1979 yılları arasında yenilendi ve ardından pembe renksiz eşcinsel bayrak kullanıldı. mevcut form ve ardından turkuaz içermez. LGBT bayrağına eşcinsel bayrağı da denir.
Mevcut haliyle, LGBT bayrağı ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki LGBT Onur Yürüyüşü’nde kullanıldı. Bu bayrak bugün hala LGBT aktivistleri ve destekçileri tarafından düzenlenen etkinliklerde sıkça görülüyor.
LGBT bayrağındaki her bir renk ayrı bir durumu temsil eder. Tasarlanan ilk bayrakta kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor kullanılmıştır. Fabrikalarda bu renklerin eksikliğinden dolayı pembe ve camgöbeği renkler basılmamaktadır.

LGBT ve Eşcinsellik Tarihi
Eşcinselliğin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Yazılı kaynaklarda bu tarih M.Ö. 2000-3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. LGBT tarihiyle ilgili en eski belgeler Eski Mısır, Sümerler ve Hititlere aittir. Mezopotamya’daki bazı tapınaklarda, kutsal fahişelerle birlikte kültün hizmetine adanmış eşcinsel fahişeler vardı. Bu uygulama yakın zamana kadar Hindistan’da mevcuttu.
Hititler ve Yahudiler de LGBT tarihine dahil edildi. 1400’lü yıllarda yapılan bazı araştırmalarda Hitit yasasında erkekler arasında evliliğe izin veren bir makale bulundu. Bu yasanın en önemli özelliği, tarihte eşcinsel evliliğe izin veren ilk yasa olmasıdır. Yahudilerin tarih boyunca eşcinselliğe karşı büyük bir mücadele verdikleri bilinmektedir.
Akdeniz ülkelerinden Antik Yunanistan’da durum tam tersiydi: Eşcinsellik daha liberal ve kabul gören bir gerçekti. Hatta zaman zaman yüceltildi. Eşcinselliğe sanat ve felsefi konularda saygı duyuldu. Yunan mitolojisindeki kullanımı bunun bir göstergesiydi. Eşcinsellik, eski Yunan sanatında da sıkça kullanılmıştır. Çıplak veya yarı çıplak erkek figürleri ilk kez M.Ö. Eşcinselliğin 4. ve 5. yüzyıllarda heykel sanatında kullanılması altın çağını yaşadı. Eski Yunan şiirlerinde hem erkek hem de kadın eşcinselliğinden sıkça bahsedilirdi. Bu akımın en önemli temsilcisi de biseksüel olan Sappho’dur.
Bazı kaynaklara göre; Sappho’nun Midilli’de yaramazlıkları vardır. Bu spor salonunda öğrenciler arasında eşcinsel ilişkilerin yaşandığı ve bu durumun hem idarecilerin hem de halkın tepkisini çektiği söylendi. Ayrıca Sappho, yazdığı şiirlerden lezbiyen olduğu düşünüldüğü için Midilli Tirana tarafından Sicilya’ya sürüldü.
Antik Yunan döneminde; Kadınlarla uğraşmaktan erkeklerden daha çok hoşlanan kadınlara kabile deniyordu. Roma Medeniyetinde eşcinsellere karşı baskı vardı. Ancak bu baskı sadece Roma vatandaşlarına uygulandı. Eşcinselliğin, antik Çin’in neredeyse tüm tarihi boyunca yaygın olduğu bilinmektedir. MÖ dönem olarak. 206’dan MS’ye. MÖ 220 yılları arasında ülkeyi yöneten Han Hanedanlığı döneminde eşcinselliğin altın çağını yaşadığını söyleyebiliriz. Feodal Japonya’da eşcinsellik askeri çevrelerde yaygındı. Ortaçağ Arap Medeniyetinde erkekler arasındaki ilişkilerin konu olduğu bir şiir geleneği vardı. Ünlü Bin Bir Gece okunduğunda, erkekler arasındaki eşcinsel ilişkilerden esinlenen bir şiir geleneği olduğu anlaşılıyor. Afganistan’da 19. yüzyıla kadar erkek haremlerde kadın kılığına girip makyaj yapan erkekler (erkekler) çalışıyordu.

Hristiyanlıkta eşcinsellik yasaktır. Mahkeme kararıyla idam edilenler bile vardı. Buna rağmen özellikle ortaçağ döneminde eşcinsel ilişkilerin çok yaygın olduğu bilinmektedir. 15. ve 16. yüzyıllarda yani Rönesans döneminde eşcinsellik, Antik Yunan döneminde olduğu gibi yükselişe geçti. Bu yükseliş Modern Çağ’da da devam etti. Avrupa’da eşcinsellik, dine dayalı tüm suç ve cezaların kaldırılmasıyla Fransız Dönemi’nde suç olmaktan çıktı.
1968 yılına kadar kamuoyunda eşcinsellere karşı ciddi bir önyargı olduğunu söylemek mümkün. Ancak 1968’deki cinsel devrim ve 1969’daki Stonewall ayaklanmalarından sonra bu durum biraz değişti. LGBT kültürü bu tarihten sonra hızla büyüdü ve Batı Avrupa’dan başlayarak tüm dünyada kabul görmeye başladı. Kuzey ve Güney Amerika’nın aksine, Avustralya, Orta ve Doğu Avrupa, Güney Afrika, İsrail, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Nepal ve Tayvan dışındaki Afrika ve Asya ülkeleri eşcinselliği hala bir suç olarak görüyor ve hatta cinsiyet değiştirme ameliyatlarına bile izin vermiyor.
1970’lerin sonundan itibaren LGBT’li bireylerin bakış açısında köklü değişiklikler yaşanmış ve bu bireyler için örgütlenme dönemi başlamıştır.
Şimdi ayrıntılı olarak incelediğimiz LGBT ile ilgili kavramlara daha yakından bakalım.

Cinsiyet nedir?
Kadın oldukları için kadınlara ve erkek oldukları için erkeklere sosyal olarak empoze edilen çeşitli roller ve sorumluluklar dizisidir. Kadın ve erkeklerden beklenen davranış kalıplarını ve cinsiyet kimliğinin özelliklerini içeren bu kavram, toplumsal cinsiyet rolleri doğurmaktadır. Doğduğu toplumun belirlediği normlara göre yaşaması gerektiğini düşünen birey, toplumsal cinsiyet rolünü benimser ve davranışlarını / yaşamını buna göre şekillendirir.

Heteroseksüel nedir?
Duygusal ve cinsel olarak karşı cinse ilgi duyan kişilere heteroseksüel (kısaca ‘düz’) denir. Bunun normal ve yaygın bir cinsel yönelim olduğunu kabul eden anlayışa heteronormativite denir ve buna göre her insan sadece karşı cinsle ilgileniyorsa ‘normal’ kabul edilir. Kaos GL’nin tanımına göre, “İnsanların kadın ve erkek olarak ikiye ayrılması; Cinsel ilişkilerin / evliliklerin ancak karşı cinsler arasında olabileceğini ve her cinsiyetin sahip olduğu bir inanç, düşünce ve normlar bütünüdür. kendi rolleri. “

Eşcinsellik nedir?
Basitçe, cinsel ve duygusal olarak kendi cinsiyetini tercih eden, aynı cinsiyetten etkilenen kişilere eşcinsel denir. Erkek eşcinsellere gey, kadın eşcinseller lezbiyendir, her iki cinsiyette erkek veya kadın ile birlikte olmayı tercih eden ve her iki cinsiyetle de ilgilenebilecek kişilere biseksüeller de denir. Eşcinsellik, bir cinsel tercih durumudur. Karşı cinsi değil, kendi cinsiyetini veya her iki cinsiyetini tercih etmektir.

Transseksüellik nedir?
Transseksüeller, kendilerini karşı cinse ait olarak tanımlayan ve cinsiyet bilinci ile doğdukları fiziksel cinsiyetten farklı olan kişilerdir. Doğdukları cinsiyete ait hissetmeyen ve yaşlandıkça karşı cinse daha yakın hisseden transseksüeller, zamanı geldiğinde fiziksel operasyonlarla ait hissettikleri cinsiyete sahip olurlar.

Transseksüellik bir seçim değil. Cinsiyet atama, “Artık erkek olmak istemiyorum, kadın olayım” denilerek yapılan basit bir seçim değil. Zaten bir kadını özünde hisseden kişinin gerekli fiziksel müdahalelere ve kadın olarak hayatına devam etme ihtiyacına ihtiyacı vardır. Bu şekilde görüldüğünde, transseksüellik doğuştan gelen bir bozukluk olarak kabul edilebilir ve kişi ameliyatla ait hissettiği cinsiyete sahip olduğunda iyileşir. Tersine, doğuştan atanmış cinsiyetine ait hissetmeyen insanlar bu bedende yaşamaya zorlandığında ve bu cinsel kimlikle ciddi psikolojik ve fiziksel bozukluklar ortaya çıkar.

Travesti nedir?
Karşı cinsi dış görünüşleriyle ilişkilendiren kişilere travesti denir. Yani erkek olmasına rağmen kadın gibi giyinmeyi ya da hareket etmeyi seven ya da kadın olmasına rağmen erkeksi tavır ve giyimde kendini daha rahat hisseden kişilerdir.

Transseksüel nedir?
Transseksüel, biyolojik cinsiyetine ait hissetmeyen tüm bireyleri içeren bir terimdir. Hem transseksüeller hem de travestiler, transseksüel kavramına dahil edilir.

İnterseks nedir?
Anormal üreme ve cinsel organlarla doğan kişilere interseksüeller denir. İnternet sitesinde interseksüel Shalala tanımıyla: “İnterseks her interseks kişi için bir kimlik kategorisi olmayabilir. Bazı interseks kişiler kimliklerinin bir parçası olarak cinsel kimlikleri olarak “interseks” kelimesini kullanırken, diğerleri bunu tıbbi bir durum veya benzersiz bir fiziksel durum olarak görür. Bazı interseks insanlar sıradan erkekler ve kadınlar olarak tanımlanır ve yaşar. Yönleri gey, lezbiyen, biseksüel veya heteroseksüel olabilirler veya ikili cinsiyet sistemini reddedebilirler ve kendilerini mevcut cinsel yönelim tanımlarına koymayabilirler. Bazı interseks kişilerin (antroseksüel (insansı) veya panseksüel (tüm cinsel kimlikler için cinsel istek duyabilen) cinsel yönelimlerini açıklamak daha yararlı olabilir, örneğin, romantik olarak ilgili iki interseks yönelimi dahil edebiliriz ve cinsel kimliklerini interseks olarak tanımlar.

Queer nedir?
Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüelleri veya eşcinselleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmadığını ifade eden bir tanımdır.

Homofobi nedir?
Eşcinselleri kabul etmeme, eşcinsellere karşı duygusal ve sosyal açıdan olumsuz tutumlara sahip olma durumudur. Yalnızca heteroseksüelliğin normal, eşcinselliğin bir hastalık, düzeltilmesi gereken yanlış bir duruma ‘homofobik’ olduğunu düşünenlere ‘homofobik’ denir. Uzun vadede ve sosyal düzeyde homofobi, eşcinsel bireylere yönelik ayrımcılık ve şiddeti tetikleyen tehlikeli bir durumdur.

Transfobi nedir?
Travestilere ve transseksüellere karşı ayrımcılık, önyargı ve hatta nefreti ifade eden bir kavramdır. Doğuştan cinsiyeti nedeniyle kendilerinden beklenen cinsiyet rollerine uymayan kişileri dışlamayı, aşağılamayı ve görmezden gelmeyi de içerir.

Biseksüellik nedir?
Biseksüellik, her iki cinsiyetten insanlara cinsel olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel ilişkiye girme potansiyelidir. Biseksüel bir kişi her iki cinsiyetle de eşit derecede ilgilenmeyebilir ve ilginin derecesi zamanla değişebilir. Araştırmacılar kadın cinselliğinin erkeklerden daha esnek olduğunu düşünüyor. Kadınların doğası gereği biseksüel olduğuna inanmasalar da, kadınların cinsel çekiciliğinin erkeklerden daha kolay değiştiğini düşünüyorlar.
Kendilik algısı biseksüel kimliğin anahtarıdır. Pek çok insan her iki cinsiyetten insanlarla cinsel aktivitede bulunur, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı insanlar sadece tek bir cinsiyetle ya da hiç seks yapmazlar, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kişinin biseksüel olup olmadığını belirleyebilecek davranışsal bir “test” yoktur.

Yazar: İsmail Demir

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com‘a aittir.

Bu Makaleyi İngilizce Aslı İle Okumak İçin TIKLAYIN!

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.