Etiket: lgbti

LGBT nedir?

Eşcinsellik, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Geçmişten günümüze hep var olduğunu ve bu hatanın bazı toplumlarda sanat ve felsefe akımlarına ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bazı toplumlarda suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler idam cezasına kadar ağır cezalandırılmış, eşcinseller toplum tarafından dışlanarak küçültülmüştür. Bazı ülkelerde, bireylerin cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasına izin verilmez. Eşcinsellere yönelik bu önyargının bir sonucu olarak "homofobi" denen bir olgu türetilmiş ve eşcinsellik denildiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri haline gelmiştir.

Eşcinsellik, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Geçmişten günümüze hep var olduğunu ve bu hatanın bazı toplumlarda sanat ve felsefe akımlarına ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bazı toplumlarda suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenler idam cezasına kadar ağır cezalandırılmış, eşcinseller toplum tarafından dışlanarak küçültülmüştür. Bazı ülkelerde, bireylerin cinsiyet değişikliği ameliyatı olmasına izin verilmez. Eşcinsellere yönelik bu önyargının bir sonucu olarak "homofobi" denen bir olgu türetilmiş ve eşcinsellik denildiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri haline gelmiştir.

Devamı..

What is LGBT?

Homosexuality is a phenomenon as old as human history. It is possible to say that it has always existed from the past to the present, and that mistake is a source of inspiration for art and philosophy movements in some societies. However, it has been accepted as a crime in some societies. Those who committed this crime were punished severely, up to execution, and homosexuals were excluded and belittled by the society. In some countries, individuals are not allowed to have sex change surgery.

Homosexuality is a phenomenon as old as human history. It is possible to say that it has always existed from the past to the present, and that mistake is a source of inspiration for art and philosophy movements in some societies. However, it has been accepted as a crime in some societies. Those who committed this crime were punished severely, up to execution, and homosexuals were excluded and belittled by the society. In some countries, individuals are not allowed to have sex change surgery.

Devamı..