Kürk ticaretinin ana hattı olan bu yol vasıtasıyla ülkeler arasında birçok ticari faaliyet kurulmuştur. Geçmişte Çin ve doğu memleketlerinin batıdaki ülkelere nazaran nasıl daha zengin olduklarını biliyoruz. Bu nedenle kürk yolu da tıpkı ipek ve baharat yolları gibi doğudaki zenginliklerin batıya aktarılması için bir yol olarak kullanılmıştır.
Kürk ticaretinin ana hattı olan bu yol vasıtasıyla ülkeler arasında birçok ticari faaliyet kurulmuştur. Geçmişte Çin ve doğu memleketlerinin batıdaki ülkelere nazaran nasıl daha zengin olduklarını biliyoruz. Bu nedenle kürk yolu da tıpkı ipek ve baharat yolları gibi doğudaki zenginliklerin batıya aktarılması için bir yol olarak kullanılmıştır.

Kürk Yolu

Bugün yeterince önemini anlayamasak da, tekstil sanayisinin tam olarak gelişmediği tarihlerde kürk, insan giyimi için ana madde olma özelliği taşıyordu. Aynı zamanda çok değerli olan bu maddenin ticareti de toplumlar arası ekonomik ilişkide etkili oluyordu. İşte biz de bu yazımızda önemli bir ticaret yolu olan kürk yolu hakkında genel bilgiler vermeye çalışacağız.

   Kürk ticaretinin ana hattı olan bu yol vasıtasıyla ülkeler arasında birçok ticari faaliyet kurulmuştur. Geçmişte Çin ve doğu memleketlerinin batıdaki ülkelere nazaran nasıl daha zengin olduklarını biliyoruz. Bu nedenle kürk yolu da tıpkı ipek ve baharat yolları gibi doğudaki zenginliklerin batıya aktarılması için bir yol olarak kullanılmıştır.

   Kürk yolu tıpkı ipek yolu gibi uzanmıştır diyebiliriz. Biraz daha kuzeyde yer alır ve ipek yoluna da paraleldir. Çin’den başlayan Kürk yolu, Karadeniz’in kuzeyine kadar gelmektedir. O tarihlerde çok meşhur olan Çin, kürkü bu yolla batıya taşımaya çalışmıştır. Bu kürk tilki, vaşak, kunduz ve samur gibi canlılardan elde ediliyordu.  Çin’den başlayan bu yol, önce kuzeye doğru ilerler. Daha sonra Mançurya’yı geçerek Ural ve Altay dağlarının güney kesiminden geçer. Karadeniz’in kuzeyinde biten yol, buradan itibaren kürkü artık Avrupa’ya yollama aşamasını tamamlamış olur. Yani, bu yol ipek yolu gibi Anadolu’dan geçmez, aksine daha soğuk bir bölgeden geçmektedir.

Kürk Yolunu Hangi Devletler Kullanmıştır?

   Kürk yolu nedir ve neden bu kadar önemlidir, kısaca öğrendik. Tarih boyunca, Çinliler ve Türkler başta olmak üzere birçok millet kürk yolunu kullanmıştır. Özellikle Hazar Türkleri bu ticaret yolunu etkin şekilde kullanmışlardır. Kürk ticaret yoluna hakim olan diğer Türk devletleri de ekonomik olarak ilerlemişlerdir.

   Kürk yolu yüzünden, Çinliler ve Türkler Orta Asya’da siyasi rekabetin yanı sıra ekonomik sahada da mücadele içine girmiştir. Bu mücadelenin ayaklarından en büyüğüdür Kürk yoluna hâkim olma isteği.

   Asya’nın özellikle Kuzey tarafı Türk devletlerinin kontrolünde olmuştur. Göçebe Türk toplulukları ipek yolunun yanı sıra kürk yolunun da imkanlarından faydalanmayı bilmişlerdir. Kürk yolunda ne ticareti yapılır diye sorarsanız, ana madde kürk olmakla birlikte çeşitli hayvansal ürünler taşınmıştır. Aynı zamanda başka ticari maddeler de bu yol üzerinden batıya götürülmüştür.

Yazar: İsmail Demir

Bu yazının tüm hakları www.pophaber.com ‘a aittir.

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.