Yeryüzünde insanlık 21. yüzyıl  kent yaşamına yeni bir yaşam aktivitesi ekledi. bilim insanları ve tarım mühendislerinin ortak çabaları ile hayata geçen bu yeni uygulama uygulandığı şehirlerde o kent'in %10 ile %100 arasında tarımsal ve zirai ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. Hangi iklim koşuluna sahip olursa olsun, varolan iklim koşullarının neredeyse tamamen kontrol edilebildiği bir ortam sağlanabilen bu sistem binaların çatılarına kurulan bu sistem sayesinde insanlar doğaya olan aidiyetinden bir parça da olsa kopmadan çeşitli sebze ve tahılları üretebiliyorlar. topraklı ve topraksız tarıma dayalı olan bu sistem ile birlikte gelecekte kırlara ya da tarımsal üretim alanlarına olan bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırmaya dönük bir proje olarak ele alınıyor.
Yeryüzünde insanlık 21. yüzyıl  kent yaşamına yeni bir yaşam aktivitesi ekledi. bilim insanları ve tarım mühendislerinin ortak çabaları ile hayata geçen bu yeni uygulama uygulandığı şehirlerde o kent'in %10 ile %100 arasında tarımsal ve zirai ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. Hangi iklim koşuluna sahip olursa olsun, varolan iklim koşullarının neredeyse tamamen kontrol edilebildiği bir ortam sağlanabilen bu sistem binaların çatılarına kurulan bu sistem sayesinde insanlar doğaya olan aidiyetinden bir parça da olsa kopmadan çeşitli sebze ve tahılları üretebiliyorlar. topraklı ve topraksız tarıma dayalı olan bu sistem ile birlikte gelecekte kırlara ya da tarımsal üretim alanlarına olan bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırmaya dönük bir proje olarak ele alınıyor.

21. Yüzyıl Kent Yaşamında Yeni Dönem: TARIM ŞEHİRLERİ

Yeryüzünde insanlık 21. yüzyıl  kent yaşamına yeni bir yaşam aktivitesi ekledi. bilim insanları ve tarım mühendislerinin ortak çabaları ile hayata geçen bu yeni uygulama uygulandığı şehirlerde o kent’in %10 ile %100 arasında tarımsal ve zirai ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor. Hangi iklim koşuluna sahip olursa olsun, varolan iklim koşullarının neredeyse tamamen kontrol edilebildiği bir ortam sağlanabilen bu sistem binaların çatılarına kurulan bu sistem sayesinde insanlar doğaya olan aidiyetinden bir parça da olsa kopmadan çeşitli sebze ve tahılları üretebiliyorlar. topraklı ve topraksız tarıma dayalı olan bu sistem ile birlikte gelecekte kırlara ya da tarımsal üretim alanlarına olan bağımlılığı neredeyse tamamen ortadan kaldırmaya dönük bir proje olarak ele alınıyor.

İnsanlık için önemli avantajlar sunan iki yeni uygulama vardır. Birincisi dijital devrim ve bu devrimin sunduğu olanaklar ikincisi ise topraksız tarımdır.

Dijital devrim enerji ve bilişim dünyasında yeni bir ivmelenmeye yol açarken, topraksız tarımda insanın gelecekte uzaya yayılma çabalarında verimli topraklara olan bağımlılığını ortadan kaldıracağı gibi, o verimsiz toprakları orta ve uzun vade de verimli kılmaya dönük sera üretimlerinin sağlanabilmesini de sağlayacaktır. Tabii ki biz günümüz insanının beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak bu öngörüde bulunuyoruz. İnsanın yeni bir beslenme alışkanlığına geçişine hız ve uyum sağlamasına dönük olarak dijital teknoloji yoluyla tamamen otomasyona ve yapay zekaya tabi olan yeni üretim biçimlerini içeren uygulama türleri hayata geçecektir öngörüsünde de bulunuyoruz.

Yukarıda tarım ve toprağa bağımlı şehirlerden bugün için nispi oranda da olsa beslenme açısından bağımsızlığını sağlayacak kentlerden söz ederken köyleri ya da tarımsal üretime tabi olmanın dışında bir işlevi pek olmayan çeper alanları da teknolojik aktarım ve yeni üretim konseptlerine geçeceği bir şekilde olayların gelişeceğini öngörüyoruz. Emekte verimliliğin, zamandan tasarrufun yanında, kültürel gelişimine önem veren insanın doğa ile daha uyumlu bir döneme geçişinin de sağlanabileceği o gelecek artık çok uzaklarda değil diye düşünüyoruz.

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Pop Haber

To remove dirt under your nails, clean under your nails using the nail file from the nail clipper. Do this in the bathroom with enough light so you can see your nails clearly.

How to Clean Nails?

To remove dirt under your nails, clean under your nails using the nail file from the nail clipper. Do this in the bathroom with enough light so you can see your nails clearly.