Knut Hamsun Açlık romanında salt beslenme ihtiyacından doğan bir açlığı değil, esin'e-bilgiye ve yazmak ile ilgili yeteneğe olan ihtiyacını anlatmaktadır. Bu ihtiyaçların eksikliğinin ruhsal yapısında karakterinde ve duygularında yarattığı kırılganlığı alınganlığı ve hassaslığı kendi yaşamında çelişkili ve kırılgan bir insan olarak yaşamını sürdürmesine yolaçtığı, bu kırılgan halin yarattığı bilinç akışı ile birlikte olayların ve tiratların sürekli bir geleceğe dönük umutsuzluk hissi yaratan distopya romanı haline getirdiğini ifade etmek gerekiyor.
Knut Hamsun Açlık romanında salt beslenme ihtiyacından doğan bir açlığı değil, esin'e-bilgiye ve yazmak ile ilgili yeteneğe olan ihtiyacını anlatmaktadır. Bu ihtiyaçların eksikliğinin ruhsal yapısında karakterinde ve duygularında yarattığı kırılganlığı alınganlığı ve hassaslığı kendi yaşamında çelişkili ve kırılgan bir insan olarak yaşamını sürdürmesine yolaçtığı, bu kırılgan halin yarattığı bilinç akışı ile birlikte olayların ve tiratların sürekli bir geleceğe dönük umutsuzluk hissi yaratan distopya romanı haline getirdiğini ifade etmek gerekiyor.

Knut Hamsun ve Açlık

Knut Hamsun Açlık romanında salt beslenme ihtiyacından doğan bir açlığı değil, esin’e-bilgiye ve yazmak ile ilgili yeteneğe olan ihtiyacını anlatmaktadır. Bu ihtiyaçların eksikliğinin ruhsal yapısında karakterinde ve duygularında yarattığı kırılganlığı alınganlığı ve hassaslığı kendi yaşamında çelişkili ve kırılgan bir insan olarak yaşamını sürdürmesine yolaçtığı, bu kırılgan halin yarattığı bilinç akışı ile birlikte olayların ve tiratların sürekli bir geleceğe dönük umutsuzluk hissi yaratan distopya romanı haline getirdiğini ifade etmek gerekiyor.

Edebiyat dünyasında açlığın romanı olarak yereden Knut Hamsun’un “açlık” romanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız yönleriyle ele alındığında, günümüz dünyasında bilginin ve bu bilgiye sahip olan insanların salt kendi perspektifinden değil okuyucunun da ilgi odağı olabilecek bir içeriğe sahip bir bakış açısıyla yazmak gerektiğini de okuyucuya mesaj olarak vermektedir.

Bu yönüyle yazmak Knut Hamsun’a göre daha çok okuyucunun frekansını yakalayabilen bu frekansı tutturabilen yazara okuyucu var olabilme şansı tanımaktadır. Bu sebeple de yazısını teslim ettiği redaktör birçok yazısını kendisine iade etmektedir. Devam edecek…

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Pop Haber

The first thing an employer will see on their resume is the text. That's why it's so important to make a good first impression. Choose a professional font size 11 or 12. Times New Roman is the classic serif font, while Arial and Calibri are among the best options without serifs. Although serif-free fonts are more popular for resumes, Yahoo qualifies Helvetica as the best font to use for resumes.

How to Prepare a Resume?

The first thing an employer will see on their resume is the text. That's why it's so important to make a good first impression. Choose a professional font size 11 or 12. Times New Roman is the classic serif font, while Arial and Calibri are among the best options without serifs. Although serif-free fonts are more popular for resumes, Yahoo qualifies Helvetica as the best font to use for resumes.