İnsanlık tarihinde ortaya çıkan ilk değer’dir bilgi. Bilgiye sahip olanlar içinde yaşadıkları toplulukta ayrıcalıklı, saygın bir yere sahip olmuştur. Bilgi, yaşamın pratiği içerisinde ne kadar gerçekçi ve doğru yan içerirse bilgiye sahip olanda o oranda itibar görmüştür. Ve o oranda etkili bir konumda olmuştur. Taktik bilgiye sahip olan savaşta ve hiyerarşik yapılanmada krallığa generalliğe yükselmiş ya da ruhban sınıfın en etkili bireyi olmuştur. Bitkiler ve salgılar üzerine bilgiye sahip olanlar şifacı olarak saygı görmüştür. Hiyerarşik yapılanmanın alt dalları yani mesleki bilgiye sahip olanlarda o mesleğin önemine göre saygınlık ve itibar kazanmıştır.
İnsanlık tarihinde ortaya çıkan ilk değer’dir bilgi. Bilgiye sahip olanlar içinde yaşadıkları toplulukta ayrıcalıklı, saygın bir yere sahip olmuştur. Bilgi, yaşamın pratiği içerisinde ne kadar gerçekçi ve doğru yan içerirse bilgiye sahip olanda o oranda itibar görmüştür. Ve o oranda etkili bir konumda olmuştur. Taktik bilgiye sahip olan savaşta ve hiyerarşik yapılanmada krallığa generalliğe yükselmiş ya da ruhban sınıfın en etkili bireyi olmuştur. Bitkiler ve salgılar üzerine bilgiye sahip olanlar şifacı olarak saygı görmüştür. Hiyerarşik yapılanmanın alt dalları yani mesleki bilgiye sahip olanlarda o mesleğin önemine göre saygınlık ve itibar kazanmıştır.

Mali Bir Değer Olarak Bilgi, Teknoloji Ve Zaman’ın Önemi

Bu başlıkta altında kısaca “mali bir değer olarak bilgi, teknoloji ve zaman’nın önemi”ni anlatmaya çalışacağım.

İnsanlık tarihinde ortaya çıkan ilk değer’dir bilgi. Bilgiye sahip olanlar içinde yaşadıkları toplulukta ayrıcalıklı, saygın bir yere sahip olmuştur. Bilgi, yaşamın pratiği içerisinde ne kadar gerçekçi ve doğru yan içerirse bilgiye sahip olanda o oranda itibar görmüştür. Ve o oranda etkili bir konumda olmuştur. Taktik bilgiye sahip olan savaşta ve hiyerarşik yapılanmada krallığa generalliğe yükselmiş ya da ruhban sınıfın en etkili bireyi olmuştur. Bitkiler ve salgılar üzerine bilgiye sahip olanlar şifacı olarak saygı görmüştür. Hiyerarşik yapılanmanın alt dalları yani mesleki bilgiye sahip olanlarda o mesleğin önemine göre saygınlık ve itibar kazanmıştır.

İkinci değer olarak ise bilginin birikimi üzerine inşa edilmiş teknolojik değerdir.  Taktik ve savaş denklemine göre “Moğol yayı”, savaşçıya manevra kabiliyeti sağlayan “kısa moğol atları”nın moğol askerleri tarafından kullanılması öncesinde ateşi sürekli canlı tutmak adına bir ağaç mantarı türü olan “kav”ın kullanımına kadar uzanan bu teknolojik faaliyet, japon demir ustalarının demir cevherini çeliğe çevirmek için kullandığı yöntem sonucu elde ettiği “katana” diye adlandırılan kılıcın imal edilmesinden tutun da, başlangıçta 200-250 kişilik gruplardan oluşan insan türü olarak sapiens’ in on binler, yüzbinler ve milyonlarca kişilik bir toplumsal yapıya kavuşturulmasına kadar uzanan yönetişim bilgisi’nde ortaya çıkan aşamaya kadar uzanır.

Zaman, esasında üstte ki değerler içerisinde işleyen faktör olarak her zaman büyük önem taşıyan yanıyla en eski değer olarak varolmuştur. Beslenmeden alet üretimine kadar her aşamada zamanı verimli kullanan birey ve topluluk diğer şeyleri üretebileceği “zaman aralığı”na da sahip olabilmiştir. Beslenme ihtiyacını karşıladığı zaman aralığı kısa olunca mağara duvarlarına resimler yapabilmiştir. Ama bu ihtiyacın zorlaştığı koşullarda da milyonlarca yıl elindeki taş baltayı milyonlarca yıl kullanıp daha ileri bir alet üretememiştir. Bu yüzden de, taş balta ile ya da cilalı taş ile bronz çağı arasındaki zaman aralığı milyonlarca yılı bulmuştur.

Konumuzun asıl canalıcı yanını oluşturan Bilgi, nin, teknoloji’nin ve zaman’nın Bugünkü önemine değinecek olursak şunları söyleyebiliriz; eğitim ya da kişisel çaba ile elde edilen bilgi karşılaştırmasında eğitim yolu ile elde edilen bilginin kimi olumsuz yanlarına rağmen, deneme yanılma, bilgiyi kısa sürede elde edememe gibi faktörleri gözönüne alırsak eğitime dayalı bilgilenme sürecinin önemini daha kolay kavrarız. Bu da zaman açısından önemli bir avantaj sağlar diyerek, günümüzde bilgilenmenin öneminden, teknoloji’nin önemine dair bölümümüze geçebiliriz.

Teknoloji, gerek bilgi toplumuna geçişte olsun gerekse de günümüzde önem taşıyan adı ile “yüksek teknoloji”ye geçişte ki taşıdığı önem üzerinden olsun bilgi ile etkileşimli olarak gelişip boy verirken kendini yeniden üreterek “yüksek teknoloji” diye adlandırdığımız evreye geçişini tamamlamıştır. yüksek teknoloji ile birlikte demirin hammaddesini oluşturduğu çelik farklı kimyasallarla köprü, gökdelen, metro, tramvay gibi sektörlerin her birinin ihtiyacına cevap verecek dayanıklılık ve sertlikte özellikler kazandırılan hammadde halini almıştır. çelik ya da metal üzerinden çelik ile tanımladığımız teknoloji en küçük hacimli metale en yüksek drenajın elde edilerek sürtünme ve aşınmanın minimuma indirilmesi sağlanmıştır. sözünü ettiğimiz sektörlerde kullanımı ile ise insan hayatının nasıl bir değişime uğradığını sanırım uzun uzadıya anlatmaya gerek yoktur.

zaman, ilk insan için sadece beslenmek, barınmak ve üremek için olan temel ihtiyaçların dışında insanı fazla meşgul eden aktivite pek yoktu dersek yerinde bir tanım olur. günümüzde ise zamana olan ihtiyaç hayatın çeşitlilik gösteren yanlarının artışı ile birlikte önemi de artmıştır. bu önem zamanı lüks bir tüketim nesnesi haline getirdi diyebiliriz. birçok zorunlu ya da keyfi aktivitenin yerine getirilmesi ile birlikte daha fazla zamana olan ihtiyacı da arttırdı. herhangi bir yerde veya konuda bir işiniz olduğunda çabuk bir şekilde halledilmesini istersiniz. trafik sıkışsa sinirlenirsiniz. teknolojik bir aletiniz bozulsa bir an önce yapılsın istersiniz. kısaca ifade edersek bir nesne ya da bir iş hayatımızdan ne kadar az zamanı elimizden alıyorsa değeri de o oranda artıyor. teknolojik olarak ne kadar kolaylaştırırsa da vazgeçilmezimiz oluyor.

bu yanı ile hayatınızda bilgiye, teknolojiye (siz bunu yüksek teknoloji anlayın) ve zamana ne kadar önem verirseniz hayatınız o oranda kolaylaşır ve zamanınız artar. artan zamanı da kendinizde yeni insanı yaratmak için kullanırsanız o oranda mutlu olursunuz.

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Pop Haber

To remove dirt under your nails, clean under your nails using the nail file from the nail clipper. Do this in the bathroom with enough light so you can see your nails clearly.

How to Clean Nails?

To remove dirt under your nails, clean under your nails using the nail file from the nail clipper. Do this in the bathroom with enough light so you can see your nails clearly.