Günümüzde teknoloji ve tarımda gelinen noktayı biyolojik çeşitliliğe borçluyuz diyebiliriz. Çünkü ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin sağladığı imkanlar sayesinde bugünlere geldik. Balıkçılık, eczacılık, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli alanlarda sağladığı temiz hava ve su kaynakları ile ekosistemler hayatımızın temel taşıdır. Ekosistemi dengede tutarak dünyanın yaşanabilir bir yer olmasını sağlayan biyoçeşitlilik, hayvan ve bitki çeşitliliği gibi iki önemli unsura da katkı sağlar.
Günümüzde teknoloji ve tarımda gelinen noktayı biyolojik çeşitliliğe borçluyuz diyebiliriz. Çünkü ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin sağladığı imkanlar sayesinde bugünlere geldik. Balıkçılık, eczacılık, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli alanlarda sağladığı temiz hava ve su kaynakları ile ekosistemler hayatımızın temel taşıdır. Ekosistemi dengede tutarak dünyanın yaşanabilir bir yer olmasını sağlayan biyoçeşitlilik, hayvan ve bitki çeşitliliği gibi iki önemli unsura da katkı sağlar.

Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi

   Biyoçeşitlilik veya biyolojik çeşitlilik, bir bölgedeki ekosistemlerin, genlerin, türlerin ve ekolojik olayların bütününe verilen isimdir. Biyolojik çeşitlilik, kara, deniz ve su ekosistemlerinin kapsadığı bütün canlı organizmalar arasındaki değişimi de ifade eder. Biyolojik zenginlik, canlıların değişken davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimini anlatır. Dünyamız için çok önemli olan ve çeşitli tanımlara sahip biyoçeşitliliğin faydalarına yakından göz atalım.

Biyolojik Çeşitliliğin Faydaları

   Biyoçeşitliliğin faydaları saymakla bitmez. Ama şöyle genel olarak sayacak olursak;

   Günümüzde teknoloji ve tarımda gelinen noktayı biyolojik çeşitliliğe borçluyuz diyebiliriz. Çünkü ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin sağladığı imkanlar sayesinde bugünlere geldik. Balıkçılık, eczacılık, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli alanlarda sağladığı temiz hava ve su kaynakları ile ekosistemler hayatımızın temel taşıdır. Ekosistemi dengede tutarak dünyanın yaşanabilir bir yer olmasını sağlayan biyoçeşitlilik, hayvan ve bitki çeşitliliği gibi iki önemli unsura da katkı sağlar.

Bitki Çeşitliliğinin Önemi

   Bitkiler erozyonu önler, havayı temiz tutar ve toprağa organik maddeler kazandırır. Hayvanlara beslenme ve barınma ortamı da sağlayan bitki çeşitliliği, bu sayede ekosistemin devam etmesini sağlar. Ormanlarda bulunan birçok ağaç çeşidi ile ormancılık alanına katkı sağlar. Ayrıca birçok farklı türde olan meyve ve sebzeler de tıp alanındaki ilaçlara ham madde olarak fayda sağlar.

Hayvan Çeşitliliğinin Faydaları

   Hayvanlar taşımacılık, giyim, beslenme ve tıp alanlarında geçmişten günümüze kadar insanlar tarafından kullanılmıştır. Diğer taraftan böcekler de, bitkilerin tozlaşmasına yardım ederek ekosistemin devamlılığına katkı sağlar. Başta inek olmak üzere sığırlar ve balık türleri insanların beslenmesi için önemlidir.

   Başta ekosistemin devamlılığına katkı sağlayan biyolojik çeşitlilik, hayatımızın düzenli olarak devam etmesini sağlar. Kısacası bizim için yaşanılabilir bir dünya sağlar.

Yazar: Bay Makale

Bu yazının tüm hakları www.pophaber.com ‘a aittir.

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.