Etiket: Bilgi Çağı Ve Günümüz İnsanı

Bilgi Çağı Ve Günümüz İnsanı

Milattan Önce 500'lü yıllarda Hindistan'da Vyasa tarafından Sanskritçe yazılmış Mahabharata en uzun şiir derlemesi ile yazılı tarihteki en eski kaynak olarak yeralır. Şiirin orijinali 100.000 (yüzbin) kıtadan oluşur. Mahabharata şiiri, Bhagavat Gita ile birbaşka Sanskritçe epik şiir olan Ramayana'nın kısaltılmış derlemesidir. Hindistan mitolojik tarihinde yeryüzündeki kötülüklerle mücadele eden kahraman Arcuna'nın doğru yolda ilerlediği yönünde motive eden Hint yarı tanrılarından Krişna tarafından anlatıları şeklinde yeralır.

Milattan Önce 500'lü yıllarda Hindistan'da Vyasa tarafından Sanskritçe yazılmış Mahabharata en uzun şiir derlemesi ile yazılı tarihteki en eski kaynak olarak yeralır. Şiirin orijinali 100.000 (yüzbin) kıtadan oluşur. Mahabharata şiiri, Bhagavat Gita ile birbaşka Sanskritçe epik şiir olan Ramayana'nın kısaltılmış derlemesidir. Hindistan mitolojik tarihinde yeryüzündeki kötülüklerle mücadele eden kahraman Arcuna'nın doğru yolda ilerlediği yönünde motive eden Hint yarı tanrılarından Krişna tarafından anlatıları şeklinde yeralır.

Devamı..