Reiki, bir insanın yaşadığı ağrı ve acıyı tedavi etmek için, ağrılı ve acılı bölgeye, uzun ve disiplinli çalışmaya bağlı egzersizler sonucu Master (usta)/öğretmen olarak adlandırabileceğimiz, iç yaşam enerjisini hücresel boyutuyla kontrol edebilen, bu enerjinin hücre yapısından ellere doğru akışını sağlamak için Reiki denilen yaşam enerjisini tedavi amacıyla kullanmak için akış yolları sağlayabilen insanların bir nevi masaj yöntemi ile uyguladığı yüzeysel terapi olarak adlandırılabilir.
Reiki, bir insanın yaşadığı ağrı ve acıyı tedavi etmek için, ağrılı ve acılı bölgeye, uzun ve disiplinli çalışmaya bağlı egzersizler sonucu Master (usta)/öğretmen olarak adlandırabileceğimiz, iç yaşam enerjisini hücresel boyutuyla kontrol edebilen, bu enerjinin hücre yapısından ellere doğru akışını sağlamak için Reiki denilen yaşam enerjisini tedavi amacıyla kullanmak için akış yolları sağlayabilen insanların bir nevi masaj yöntemi ile uyguladığı yüzeysel terapi olarak adlandırılabilir.

Reiki, son günlerde üzerine çok konuşulan şekliyle ifade edersek; bir şifa kaynağı mı yoksa aldatmaca mı?

Reiki, genel anlamda ağrıyı ve acıyı dindirmek için kendi ellerimizi ya da bize temas etmesine izin verdiğimiz insanlar tarafından ağrılı bölgeye temas edilmesinin yarattığı iyileştirme etkisine verilen addır.
Reiki, bir insanın yaşadığı ağrı ve acıyı tedavi etmek için, ağrılı ve acılı bölgeye, uzun ve disiplinli çalışmaya bağlı egzersizler sonucu Master (usta)/öğretmen olarak adlandırabileceğimiz, iç yaşam enerjisini hücresel boyutuyla kontrol edebilen, bu enerjinin hücre yapısından ellere doğru akışını sağlamak için Reiki denilen yaşam enerjisini tedavi amacıyla kullanmak için akış yolları sağlayabilen insanların bir nevi masaj yöntemi ile uyguladığı yüzeysel terapi olarak adlandırılabilir.
Japonya’da, Kurama Dağı’nda doğa ve mistik bir ortamın hâkim olduğu poliklinik ortamda Dr. Mikao Usui tarafından 1920’li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır.
Reiki’nin yüksek etkisi olduğu her ne kadar iddia ediliyor belli aşama ve boyutta el üzerinden temasın yarattığı terapik bir etkiden söz ediliyor olsa da, Reiki tıbbi tedavi yerine uygulanılabilecek tedavi yöntemi değildir.

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.