1941 yılında doğan Amerikalı akademisyen ve yazar Josephine Donovan’ ın, hayvan etiği, feminist eleştirel teori, 19. yüzyılda Amerikan kadın edebiyatı, erken dönem kadın edebiyatı gibi konulara yoğunlaşmıştır. Maine Üniversitesi’ nde İngiliz Edebiyatı profesörüdür.
1941 yılında doğan Amerikalı akademisyen ve yazar Josephine Donovan’ ın, hayvan etiği, feminist eleştirel teori, 19. yüzyılda Amerikan kadın edebiyatı, erken dönem kadın edebiyatı gibi konulara yoğunlaşmıştır. Maine Üniversitesi’ nde İngiliz Edebiyatı profesörüdür.

“Josephine Donovan: Feminist Teori ” Kitabı İncelemesi

Ah biz “feminazi”ler ah.

Öyle mi diyorlardı,  ne diyorlardı.

Hem neden bayan değil de kadındı. Kadın da yani… hem haklar, hürriyetler, eşitlik falan da neymiş canım.

Eşitlik, lafa bak, lafa.

Hem bunların bir temellendirmesi var mı?

Var, efenim, tüm bunların ve da daha fazlasının bir temellendirmesi, bir çıkış noktası ve de açıklaması var elbet.

Bir “feminazi” bildiriyor; kafanızdaki yargılardan ve soru işaretlerinden kurtulacaksınız… Bakarsınız siz de bizim süpürgeye atlıyı verirsiniz, hem belki süpürgedesinizdir de haberiniz yoktur, neden olmasın.

İsterseniz nedir şu “Feminist Teori” onunla başlayalım, sonra dalga dalga ilerleriz zaten.

Feminist Teori kitabı, Josephine Donovan tarafından yazılmış ve 1985 yılında yayımlanmıştır. Ülkemizde ise İletişim Yayınları tarafından 1997 yılında ilk baskısı yayımlandı.

1941 yılında doğan Amerikalı akademisyen ve yazar Josephine Donovan’ ın, hayvan etiği, feminist eleştirel teori, 19. yüzyılda Amerikan kadın edebiyatı, erken dönem kadın edebiyatı gibi konulara yoğunlaşmıştır.  Maine Üniversitesi’ nde İngiliz Edebiyatı profesörüdür.

Kitabın içeriğine gelecek olursak eğer;

Yazar, kitabını kişisel fakat kapsamlı bir kitap olarak değerlendirirken, Amerikan Feminist geleneğini ele alır. Avrupa ve İngiliz kökenli gelenekler arasından Amerikan Feminist geleneğini etkileyenler daha çok ele alınıyor. Kitap, yazarın üniversitede okuttuğu feminist kuram seminerlerinin de bir sonucudur. Ve feminist kuramın ana geleneklerini yorumlar. Bunu yaparken de tarihsel ve felsefi bir bağlam kurar.

Kitabımız yedi ana bölümden oluşmaktadır:

  1. Aydınlanmacı Liberal Feminizm
  2. 19.Yüzyılın Kültürel Feminizmi Feminizm ve Marksizm
  3. Feminizm ve Freudculuk
  4. Feminizm ve Varoluşçuluk
  5. Radikal Feminizm
  6. 20.Yüzyılın Kültürel Feminizmi
  7. Yeni Bir Feminist Ahlak

Bu başlıklar altında, yazar bizlere birinci dalga feminizmden (19. ve 20. yy) 1960′ ların coşkusuyla gelen ikinci dalga feminizm (radikal feminizm) bahsederken, feminizmin diğer disiplinlerle olan alışverişine ve derdine de götürüyor bizi.

Nikki  Giovanni’ nin 1977 yılında “ cahil insanlar özgürlüklerini koruyamazlar” sözünü, yazar önsözünde şu şekilde açıklamıştır ; “Kadınlar da kendi tarihlerini öğrenip yeni kuşaklara öğretmedikçe, köleliğin eski örüntülerinin tuzağına düşecekler ve güçlükle kazanılmış özgürlükleri yitireceklerdir. ”

Yazarımız çoklu bir bakışla kaleme aldığı bu kitapla bizlere müthiş bir kapı açıyor.  Buyurunuz…  süpürgeler ve kazanlar da hazırda bekliyor zaten…”

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Pop Haber

Neden bu ipuçlarına ihtiyacımız var? Çünkü çoğu insan liderlik pozisyonuna geçmeyi başardı, ancak ne yazık ki bu deneyim acıklı bir şekilde sona erdi. Bunun nedeni, lider olmanın ne demek olduğunu anlamamalarıdır. Sadece sahip oldukları güce odaklanmak ve bu gücün getireceği sorumluluğu görmezden gelmek, onları bu kaçınılmaz sona sürüklüyor. Peki başarılı bir lider olmak için ne gerekiyor?

Daha İyi Bir Lider Olmak İçin Sahip Olmanız Gereken Nitelikler

Neden bu ipuçlarına ihtiyacımız var? Çünkü çoğu insan liderlik pozisyonuna geçmeyi başardı, ancak ne yazık ki bu deneyim acıklı bir şekilde sona erdi. Bunun nedeni, lider olmanın ne demek olduğunu anlamamalarıdır. Sadece sahip oldukları güce odaklanmak ve bu gücün getireceği sorumluluğu görmezden gelmek, onları bu kaçınılmaz sona sürüklüyor. Peki başarılı bir lider olmak için ne gerekiyor?