Yakın akrabaların ortak ataları tarihte daha yakın yaşarken, uzak akrabalar daha eski zamanlarda yaşadı. Örneğin, kardeşinizle ortak atanız muhtemelen hala yaşıyor (anne ve babanız), ilk kuzeninizle ortak atanız yaşıyor veya birkaç yıl önce yaşamış (büyük aileniz), Neandertalli tüm insanların ortak atası. İnsanların ve şempanzelerin ortak atası olan yaklaşık 500.000 yıl önce yaşadı. 6 milyon yıl önce yaşadı; Oysa insanın ve papatyanın ortak atası 2,5 milyar yıl önce yaşamıştır.
Yakın akrabaların ortak ataları tarihte daha yakın yaşarken, uzak akrabalar daha eski zamanlarda yaşadı. Örneğin, kardeşinizle ortak atanız muhtemelen hala yaşıyor (anne ve babanız), ilk kuzeninizle ortak atanız yaşıyor veya birkaç yıl önce yaşamış (büyük aileniz), Neandertalli tüm insanların ortak atası. İnsanların ve şempanzelerin ortak atası olan yaklaşık 500.000 yıl önce yaşadı. 6 milyon yıl önce yaşadı; Oysa insanın ve papatyanın ortak atası 2,5 milyar yıl önce yaşamıştır.

Darwin ve Evrim Teorisi

Evrim Teorisi, bilimde alan olmadığı için statik bir çalışma alanı değildir. Sağlam bir temele dayanan teorik temeli, Darwin’in, sadece “Türlerin Kökeni” olarak bilinen “Doğal Seleksiyon veya Yaşam Mücadelesinde Desteklenen Irkların Korunması Yoluyla Türlerin Kökeni” tam adını yayınlamasıyla 1859’da inşa edildi. Ancak bu yayın bitmedi, o kitap bile büyük bir patlamanın ilk kıvılcımıydı.
İlk kıvılcım olması açısından büyük önem taşımaktadır; Ancak, bu alanın yarattığı gerçek önemli bilimsel sonuçlar ve bilimdeki atılımlar o kadar önemli değildir. Çünkü bu yayın 155 yıl geride kaldı ve o zamandan beri çok şey keşfettik.
Darwin‘in çeşitli noktalardaki hatalarını düzelttik ve genişlettik (özellikle nüfusun sayısal olarak genişlemesi ve genetik gibi konulardaki hatalarını ve cehaletini). Bunun dışında Darwin‘in açtığı kapı her zaman kaldı ve muhtemelen evrimsel biyolojinin temelini oluşturmaya devam edecek.
O zamandan beri evrim teorisi hakkında pek çok yeni açıklama yapılmış, geçerli bir teori olduğu matematiksel olarak kanıtlanmış, bilgisayar modelleri ile doğrulanmış, dokunduğumuz her türü gözlemledik, tüm fosiller evrim sürecini doğrulamıştır. karşılaştırmalı anatomi, morfoloji, genetik alanlarındaki çalışmalar bir bütün olarak evrimseldir. Süreçleri tam olarak teorinin öngördüğü gibi doğruladı ve bu böyle devam etti.

Bu yolda yepyeni hipotezler öne sürüldü, bazıları güçlü bir şekilde doğrulandı (veya hala tahrif edilmedi), teorinin güçlü bir parçası haline geldi, bazıları çürütüldü ve unutuldu.
Tüm bu baş döndürücü gelişmeler, bulgular, kanıtlar ve araştırmalar göz önüne alındığında, Darwin‘in evrim çerçevesi son derece basit ve anlaşılırdır. Bu bulgular, evrimin özünü anlamak ve açıklamak açısından hala çok değerlidir; Ancak evrimsel biyolojiyi sadece Darwin ve onun ortaya koyduğu Evrim Teorisi olarak görmemiz imkansızdır.

Darwin’in Evrim Teorisinin 5 Temel İlkesi

Büyük evrimci biyolog Ernst Mayr‘ın 1982’de özetlediği gibi amaç basit bir ifade ise, Darwin‘in ilk olarak önerdiği evrim teorisi 5 temel noktadan incelenebilir:

Evrim, tek başına ele alındığında, bir organizmanın soyunun zaman içinde değişmesidir.
Bu fikir Darwin‘e ait değildir ve İsa’dan önce yaşamış filozoflara kadar uzanmaktadır. Ancak Darwin, doğadan bizzat topladığı, değerlendirdiği ve açıkladığı bu görüşe karşı konulamaz miktarda delil sunmuştur. Öyle ki, o zamana kadar böyle bir şeyi aklına bile getiremeyen ve tüm canlı türlerinin kesin olarak yaratıldığını veya var olduğunu düşünen binlerce biyolog, delilleri inceledikten sonra, evrim teorisinin bu değişimi net bir şekilde açıkladığını kabul etti. doğayı sadece birkaç yıl içinde değiştirdiler ve fikirlerini değiştirdiler. 1880’lerden beri, bilim camiası Evrim Teorisi üzerinde tam bir fikir birliği içindedir.

Evrim Teorisi, bilimde alan olmadığı için statik bir çalışma alanı değildir. Sağlam bir temele dayanan teorik temeli, Darwin'in, sadece "Türlerin Kökeni" olarak bilinen "Doğal Seleksiyon veya Yaşam Mücadelesinde Desteklenen Irkların Korunması Yoluyla Türlerin Kökeni" tam adını yayınlamasıyla 1859'da inşa edildi. Ancak bu yayın bitmedi, o kitap bile büyük bir patlamanın ilk kıvılcımıydı.
Evrim Teorisi, bilimde alan olmadığı için statik bir çalışma alanı değildir. Sağlam bir temele dayanan teorik temeli, Darwin’in, sadece “Türlerin Kökeni” olarak bilinen “Doğal Seleksiyon veya Yaşam Mücadelesinde Desteklenen Irkların Korunması Yoluyla Türlerin Kökeni” tam adını yayınlamasıyla 1859’da inşa edildi. Ancak bu yayın bitmedi, o kitap bile büyük bir patlamanın ilk kıvılcımıydı.

Darwin’in ortak ata fikri, Lamarck’ın evrim teorisinden kökten farklıdır.
Darwin, türlerin ortak atalardan farklılaşarak evrimleştiğini ve tüm türlerin tarihin derinliklerinde ortak atalarda buluşması gerektiğini savunan ilk kişidir. Tüm yaşamın tek ve dev bir Evrim Ağacı olarak kabul edilebileceği görüşünü getirdi. Böylece, Lamarck ve diğerlerinin düşündüğünün aksine, birbirleriyle yakından bağlantılı soyların birbirlerinden bağımsız olarak evrimleşmedikleri anlaşıldı.
Yakın akrabaların ortak ataları tarihte daha yakın yaşarken, uzak akrabalar daha eski zamanlarda yaşadı. Örneğin, kardeşinizle ortak atanız muhtemelen hala yaşıyor (anne ve babanız), ilk kuzeninizle ortak atanız yaşıyor veya birkaç yıl önce yaşamış (büyük aileniz), Neandertalli tüm insanların ortak atası. İnsanların ve şempanzelerin ortak atası olan yaklaşık 500.000 yıl önce yaşadı. 6 milyon yıl önce yaşadı; Oysa insanın ve papatyanın ortak atası 2,5 milyar yıl önce yaşamıştır.

Kademeli evrim, Darwin’in Evrim Teorisinin temel taşlarından biridir.
Bugün “adaptasyonizm” olarak bilinen evrimsel bir biyoloji okulu, hala Darwin‘in görüşünü savunuyor ve bu hala en güçlü açıklama. Bu görüşe göre, var olan ve olacak tüm canlıların her özelliği basit ve küçük adımlarla evrimleşmiştir. Bu görüşe göre evrimde sıçramalar yoktur ve bir özellik birdenbire meydana gelemez.
Bu amaca yönelik alternatif teoriler, evrimdeki gerçek karakter oluşumunun ani sıçramalar ve hızlı evrim (Kambriyen Patlaması gibi) dönemleri ile evrimleştiğini öne sürüyor. Bu tartışma devam etse de, kademeli evrimin, her türün en azından çoğu özelliğinin gerçekleştirildiği süreç olduğu düşünülmektedir. Dikenli evrim, daha spesifik özelliklerin oluşumunda faydalı olabilir.

● Nüfus içindeki karakter dağılımındaki çeşitlilik, Darwin’in Evrim Teorisinin temelini oluşturur.
Bu keşif, ölümünden sadece birkaç on yıl sonra genetiğin keşfine yol açtı ve bu keşiften sonra% 100 Evrim Teorisi‘ni doğruladı, “popülasyon genetiği” adlı bilim dalı doğdu. Darwin, birçok bilim dalında sayısız devrimin başlangıcındadır ve popülasyon genetiği de bunlardan biridir. Ayrıca Darwin‘in teorisini özel ve farklı kılan da budur. Bu keşfe göre, bir türün popülasyonundaki belirli karakterlerin (boy, boyun kalınlığı vb.) Nesiller boyunca yaygınlığındaki değişimi gözlemlemek, kaçınılmaz olarak evrimi gözlemliyoruz demektir.
Bir bireyin yaşamı boyunca deneyimlenen değişikliklerin hiçbiri evrim değil, gelişimdir. Bununla birlikte, bir popülasyonun nesiller boyunca geçirdiği tüm değişiklikler evrimsel değişiklikler olmalıdır. Öyleyse, gen veya karakter frekansları (oluşma ve dağılım sıklığı) değişiyorsa, evrim vardır.

● Evrimin ana mekanizması Doğal Seleksiyondur.
Her nesilde doğan yavruların, ebeveynlerinden biraz farklı özellikleri vardır. Bu özelliklerden bazıları, bazı bireylere dezavantaj sağlarken, diğer bazı özellikler, diğer bazı bireylere hayatta kalma konusunda avantaj sağlar. Avantajlı olanlar daha uzun süre hayatta kalırlar, daha kolay ürerler ve onları gelecek nesillere daha avantajlı kılan genleri aktarırlar. Böylece nüfus ve nesil bazında baktığımızda avantajlı özellikler sayıca artmakta, dezavantajlı özellikler giderek azalmaktadır. Bu seçme / eleme mekanizmasına Doğal Seleksiyon denir. Bu tür bir seçim sonucunda gelişen tüm özelliklere uyarlamalar denir. Doğal Seleksiyon ve buna bağlı olarak geliştirilen tüm bu fikirler Darwin’in teorisini güçlü kılar.

Yazar: Bay Makale

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Bu Makalenin İngilizce Aslını Okumak İçin TIKLAYIN!

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.