Etiket: filozof

Eşyanın Tabiatı

cansız nesneler için form ve biçim yönünden değişmezlik ifadesi “değişmeyen tek şeyin değişim olduğu” yani maddenin sürekli bir hareket halinde yani değişim halinde olduğu vurgulanmış ve farklı bakış açıları oluşturulmuştur.

cansız nesneler için form ve biçim yönünden değişmezlik ifadesi “değişmeyen tek şeyin değişim olduğu” yani maddenin sürekli bir hareket halinde yani değişim halinde olduğu vurgulanmış ve farklı bakış açıları oluşturulmuştur.

Devamı..