Etiket: Dejeneratif miyopluk

MİYOPLUK

People with myopia can clearly see nearby objects. Myopia often shows symptoms at school age. Myopia occurs when the eyeball is too long and / or the cornea is too curved. This results in blurry vision when trying to focus on a distant object due to the fact that the rays coming into the eye focus on a point in front of the retina rather than reaching the surface of the retina.

Bazı durumlarda hiçbir belirti görülmez, bu nedenle bir göz doktoruna düzenli kontroller yaptırmak çok önemlidir. Ebeveynler çocuklarını erken yaşlardan itibaren göz muayenesine götürmelidir. Çocukların en geç 3 veya 4 yaşına kadar ilk göz testini yaptırmaları önerilir. Miyopi, yaş yirmili yaşlara doğru ilerledikçe ilerleme eğilimindedir. Bu nedenle küçük çocukları göz muayenesine götürmek ihmal edilmemelidir.

Devamı..