rap müzik, diğer batı müzik türlerinden farklı olarak içinde şiirsel bir anlatım ve ifade barındıran müzik türüdür. bu özelliği rap tarzı müzik yapmayı cazip hale getirmiştir. rap müzik sözleri herhangi bir olayı ve olaya etki eden sonuçları ve bunlara gösterilen tepkileri rap müziğin ritmine uygun bir dizilim oluşturarak anlatmanın yanı sıra, çeşitli şeyleri simgeleştirerek ya da sembolleştirerek anlatma yanında içinde küfür de barındırabilen farklı bir müzik türüdür.
rap müzik, diğer batı müzik türlerinden farklı olarak içinde şiirsel bir anlatım ve ifade barındıran müzik türüdür. bu özelliği rap tarzı müzik yapmayı cazip hale getirmiştir. rap müzik sözleri herhangi bir olayı ve olaya etki eden sonuçları ve bunlara gösterilen tepkileri rap müziğin ritmine uygun bir dizilim oluşturarak anlatmanın yanı sıra, çeşitli şeyleri simgeleştirerek ya da sembolleştirerek anlatma yanında içinde küfür de barındırabilen farklı bir müzik türüdür.

Rap Müzik Ve Diss Atmak

rap (rythmic amerikan poetry) müzik, 1970’li yıllarda afrika kökenli amerikalılar’ın yaşadığı ve amerikan banliyöleri-gettoları olarak bilinen harlem ve bronx’da doğan ve hızla gelişen müzik türüne verilen addır.

rap müzik, diğer batı müzik türlerinden farklı olarak içinde şiirsel bir anlatım ve ifade barındıran müzik türüdür. bu özelliği rap tarzı müzik yapmayı cazip hale getirmiştir. rap müzik sözleri herhangi bir olayı ve olaya etki eden sonuçları ve bunlara gösterilen tepkileri rap müziğin ritmine uygun bir dizilim oluşturarak anlatmanın yanı sıra, çeşitli şeyleri simgeleştirerek ya da sembolleştirerek anlatma yanında içinde küfür de barındırabilen farklı bir müzik türüdür.

rap müzik, tekno müzik üzerine söylenen şiir türünde sözlerin öfke, beğeni, ifade şeklinde anlatımıdır. rap müziği’n temellerini atan ilk kuşak sadece müzik ve sözler yönünden değil giyim tarzı olarak da yeni bir akım başlatmışlardır. rap müzik ortya koyduğu bu giyim şekliyle kendilerinden önceki dar, nefes almayı zorlaştıran bununla birlikte hem maddi yönden hem de zaman yönünden -parayı kazanmak için harcanan zamanı da hesaba katarak ifade edelim- insanın boş bir çaba içine girdiğini bedenini sergilemeyi değil de onu kendine ait kılmayı esas edinen ve bu yanıyla da müzik-yaşam-giyim/kuşam gibi konuları iç içe geçirerek ortaya çıkan ilk müzik türüdür.

amerika birleşik devletleri’nde 1970’lerde doğan rap müzik -azınlıkların tepkisel yönlerine hitap ettiğinden, ingiltere’de hintliler, almanya’da türkler olmak üzere- önce avrupa’da yaşayan göçmenlere oradan da kendisine “cartel” adını veren grup ile 1995 yılında türkiye’ye giriş yapmıştır.

1995’li yıllarda ailelerinin de yönlendirmesiyle para ve şöhret peşinde koşan gençler ya popçu ya da topçu olmak hayaliyle yaşadığından; 1996 yılında bursa’da kurulan barikat grubu ile başlayan yayılma 1997 yılında yunus özsavaş (sagopa kajmer), bilgin özçalkan (ceza), tarık gamert (dr. fuchs) 1997 yılında ise tunç dindaş’ın(turbo) mahlaslarını kullanarak rap müziği hayta geçirmiştir.

2000’li yıllar geçildiğinde izleyici ve takipçi kitlesiyle orantısız gelişen rap müzik kişi ve grupları daralan piyasa ve rap müziği etkileyici kılan protest yönünde yozlaşmaya başlayıp merkeze doğru kaymaya başlamasıyla 2005 yılında rap müzik litaratüründe “diss atmak” diye adlandırılan (sen konudan saptın! ya da yozlaştın!) anlamına gelen diss savaşları başlamıştır. sagopa kajmer ve ekibince ceza’ya karşı başlatılan diss atma savaşı yaklaşık bir on yıl kadar sürmüş -takipçilerin kemikleşmesi- sonrasında diss atmak cazip olmaktan çıkmıştır.

rap müzik, jazz, funk ve r&b (rhytme and blues) harmanlanması ile alt yapısı oluşturulmuş bir müzik türüdür. rap müzik ile yaklaşık aynı dönemlerde ortaya çıkan breakdance türü ise -o günlerde enerji içecekleri piyasası bu derece yaygın olmadığından ve reed bull’da pahalı olduğundan- icrası için gereken yüksek enerji birikimi ve esnek kıvrak hareketlerin zorluğu -cazip olan paranın kolay yoldan kazanılmasıydı- sebebiyle gelişememiş ve tarih sahnesinden çekilmiştir.

rap müzik, temel olarak iki akım üzerinden gelişmiştir. bu akımlardan birisi “west coast rap” diğeri ise “east coast rap” diye adlandırılmaktadır.

west coast rap: ye, iç, eğlen, coş havasındaki para kadın denkleminde bir yol izlerken,

east coast rap: adalet, eşitsizlik, sosyal ve bireysel sorunların iç içeliğine vurgu yaparak protest damarı oluşturmuştur.

west coast rap, akımını temsil eden rapper’lar da yozlaşma çok daha yaygın olarak görülürken, east coast ekolüne bağlı kalanlarda ilkelere bağlılık daha baskın olmuştur.

rap müzik ile bilgilendirme amaçlı yazımızı burada bitirirken rap müzik dünyasında yakın dönemde başlayan “patron” mahlasını kullanan ege erkurt ile “joker” mahlasını kullanan mete erpek arasında başlayan “diss atma savaşları” rap müzik dünyasına yeni bir heyecan katmıştır. benim oyum east coast rap kuşağından olana ya da o kuşağa yakın durana diyerek sözü tamamlıyorum.

Kaynak: https://popsozluk.com/basliklar/rap-muzik/

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.