Geri dönüştürülebilen atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesi ile geri dönüşüm sağlanmaktadır. Aslında geri dönüşümün amacı aşırı kaynak kullanımını önlemektir. Bu, çöp miktarını azaltır; çevreye fayda sağlamak için ciddi bir adım atacağız. Kısacası geri dönüşümün çevreye ve ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyük.
Geri dönüştürülebilen atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesi ile geri dönüşüm sağlanmaktadır. Aslında geri dönüşümün amacı aşırı kaynak kullanımını önlemektir. Bu, çöp miktarını azaltır; çevreye fayda sağlamak için ciddi bir adım atacağız. Kısacası geri dönüşümün çevreye ve ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyük.

Geri Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Geri dönüşüm, kullanılmış ve kullanılmayan malzemelerin yeniden işlenmesi ve tüketici ile yeniden birleştirilmesine verilen addır. Geri dönüşüm malzemeleri; Plastik şişeler, otomobil lastikleri, kırık cam parçaları, metal parçalar ve kısacası kullanım ömrü dolan eşyalar verebiliriz. Geri dönüştürülebilen atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesi ile geri dönüşüm sağlanmaktadır. Aslında geri dönüşümün amacı aşırı kaynak kullanımını önlemektir. Bu, çöp miktarını azaltır; çevreye fayda sağlamak için ciddi bir adım atacağız. Kısacası geri dönüşümün çevreye ve ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyük. Şimdi bu avantajlara daha yakından bakalım.

Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı

   Geri dönüşüm ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Atık önleniyor, daha az atık alıyoruz.

  • Hammadde tüketimini azaltarak ekonomiye doğrudan katkı sağlar.
  • Enerji tasarrufu sağlar ve gereksiz enerji kullanımını engeller.
  • Geri dönüşüm, atık toplayıcılara ekstra ekonomik faydalar sağlar, böylece yeni bir iş kolu ortaya çıkar, istihdamı artırır ve işsizliği azaltır.
  • Diğer ülkelerden ithal edilmesi gereken madde miktarını azaltarak ithalat maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Geri Dönüşümün Çevresel Katkıları

   Ülke ekonomisine çeşitli katkılar sağlayan geri dönüşüm, çevreye de faydalıdır.

  • Ağaçlar, mineraller ve su kaynakları geri dönüşüm yoluyla korunur.
  • Tüketim malzemesinin üretimi için yeni hammadde aramaya gerek yoktur, böylece hem hava hem de çevre kirliliği önlenmiş olur.
  • Sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınmaya önemli katkı sağlar.
  • İnsan sağlığına zarar verecek çöp atıkları önleniyor, böylece doğayı destekleyerek sağlığımıza katkıda bulunuyoruz.

   Hayatın her alanında kullandığımız ürünlerin geri dönüşümü konusunda bilgilendirilmeliyiz. Bir ürün geri dönüşüme uygunsa onu geri dönüştürmeliyiz. Çevreyi korumak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak bilinçli bir vatandaş olduğumuzu göstermektedir.

Yazar: One Stanger

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com‘a aittir.

Bu Makalenin İngilizce Aslını Okumak İçin TIKLAYIN!

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.