maddeye olan bağımlılığın artması ve ruhsuz deneyimlerin bu durumda etkili olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz diye düşünüyorum. Evet anlamını bilmeyen pek çok kişinin kullandığı manevi kelimesinin ne anlama geldiğine dair birçok farklı tanım var ve manevi olarak ifade edilen bu kelime farklı şekillerde yorumlanıyor.
maddeye olan bağımlılığın artması ve ruhsuz deneyimlerin bu durumda etkili olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz diye düşünüyorum. Evet anlamını bilmeyen pek çok kişinin kullandığı manevi kelimesinin ne anlama geldiğine dair birçok farklı tanım var ve manevi olarak ifade edilen bu kelime farklı şekillerde yorumlanıyor.

Manevi (Ruhsal) Ne Demektir? Spiritüalizm Nedir?

Spiritüel, Fransızca kökenli bir kelimedir. Spiritüalizm, ruhçuluk demektir. Peki, farklı şekillerde yorumlanan bu kelimeler hakkında başka ne söyleniyor? Gelin, maneviyat ne demektir, maneviyat nedir, birlikte inceleyelim.

Latince’de ruh anlamına gelen spiritus kelimesinden türeyen spiritüalizm, post dünyacılık (Yeni Dünyacılık) olarak da anılır. Ve günümüzde maneviyat, maneviyat, manevi enerji ve manevi insanlar gibi kavramların her geçen gün daha fazla insanın dikkatini çektiğini görüyoruz.

Nitekim maddeye olan bağımlılığın artması ve ruhsuz deneyimlerin bu durumda etkili olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz diye düşünüyorum. Evet anlamını bilmeyen pek çok kişinin kullandığı manevi kelimesinin ne anlama geldiğine dair birçok farklı tanım var ve manevi olarak ifade edilen bu kelime farklı şekillerde yorumlanıyor.

Bazılarına göre maneviyat, kişinin manevi hayata odaklanması ve kendisini materyalist düşünceden tamamen uzaklaştırmasıdır. Bazılarına göre, olumsuz düşüncelerden tamamen kurtulmuş, ruhunu iyilik ve güzellikle besleyen insanlar, manevi hayatın sırrını çözenlerdir. Bazıları manevi meselelerle uğraşmanın maneviyat anlamına geldiğini iddia ediyor.

Bazılarına göre maneviyat, varoluşun inceliklerini bilmek ve varoluş hakkında farkındalığı artırmak gibi durumları ifade eder. Ancak kavramın ortak unsurlarında öne çıkanlara baktığımızda varoluş, anlayış, bilinç ve farkındalık gibi unsurların olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası; Ruhsal olarak karmaşık görünen ancak esasen aynı şeyi savunan bir kavram. Konunun detaylarına aşağıdaki başlıklardan devam edelim.

Manevi (Ruhsal) Ne Demektir?

Yukarıda söylediğim gibi, manevi ruhsal demektir! Ancak konsepte yönelik yapılan yorumlara baktığımızda konu hakkında çok farklı şeyler söylendiğini görüyoruz. Örneğin; bazıları manevi insanın manevi meselelerle ilgilendiğini söylerken, bazıları için manevi kelimesi kendi iç dünyalarının farkında olanlar için kullanılan bir sıfatı ifade eder. Öte yandan, bazıları bu kelimeyi doğaüstü olaylara çok fazla kapılan ve gerçeklikten uzaklaşan insanlar için kullanıyor.

Hatta bazıları, ruhani insanları geçmişte cadı-cadı gibi ifadelerle tanımlanan modern insanların modelleri olarak tanımlar. Diğerleri maneviyatı aşırı dindarlık veya dine, Tanrı’ya bağlılık olarak düşünür. Ancak maddenin özü manevidir, yalnızca manevi anlamına gelir. Yani aslında hepimiz ruhani varlıklarız. Bir ruhun olduğu gerçeğini inkar etmedikçe. Dilerseniz bu noktada kafanızı fazla karıştırmadan spiritüelliğin ve maneviyatın ana kavramlarından bahsedelim ve maneviyat denilince akla ilk gelenleri birlikte bulalım.

 • Reenkarnasyon
  Spiritüellik denilince akla gelen ilk kavramlardan biri olan spiritüalizm reenkarnasyondur! Yüzyıllardır tartışılan reenkarnasyon kavramının ne anlama geldiğini biliyorsunuz galiba. Kısaca; Ruh göçü olarak tanımlanabilecek reenkarnasyonun detaylı açıklamasına baktığımızda; Ruhun sürekli reenkarne olduğuna inanan spiritüalistlerin olaya verilen isim şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar düşünceye inanan sayısız insanın bugün olduğu tüm dünyanın bildiği bir gerçektir.
 • Karma
  Kabaca ifade etmek gerekirse; “Ne ekersen onu biçersin” atasözünün anlamını ifade eder. Karma kanununa göre; Yaptığın iyiliğe iyilikle, kötülüğe kötülükle karşılık vereceksin. Kısacası, karma öğretisine göre, bir gün devam eden ya da devam edecek olan yaşamınızda fiziksel ya da zihinsel tüm eylemlerinizin sonucunu kesinlikle göreceksiniz.
 • Astral seyahat
  Astral seyahat, ruhun bedeni bilinçli veya bilinçsiz olarak terk ederek hareketidir. Ve bu konuda sayısız farklı çalışma var. Konunun gerçeği ise; herkes astral seyahat deneyimi yaşar (özellikle uyku sırasında). Bunu sadece bazıları bilinçli olarak yapabilir. Bu noktada astral seyahatle kıtalararası yolculuk yaptığını iddia edenler bile var.
 • Aura
  Bir başka manevi kavram da auradır. Özellikle son yıllarda popüler hale gelen bu kelime, insanların etraflarına yaydığı enerji olarak ifade edilmektedir. Biliyorsunuz “böyle bir aura var, çok güçlü bir aura var” deniyor, burada kişinin çevresine yaydığı enerjiden bahsediyoruz. Ruh halinize ve sağlığınıza bağlı olarak, auranız farklı renkler alır ve bu renkler bazı kişiler veya araçlar tarafından görülebilir.
 • Reiki
  Kelime; her yerde bulunan yaşam enerjisi kavramını karşılar. Geçen yüzyılın başında Japonya’da ortaya çıkan reiki kavramı, birinin diğerine enerji vererek diğerini tedavi etmesi olarak tanımlanabilir. Reiki yönteminde kişi, Qi veya Chi adı verilen yaşam enerjisini alır ve niyetine göre diğer kişiye aktarır. Diğer bir deyişle; reiki, ruhsal bir şifa yöntemidir. Bu yöntemi bir plasebo etkisi olarak görenler de var.

Yüksek Benlik

Aynı zamanda yüksek benlik, aşırı heyecan veya üst bilinç olarak ifade edilir. Bazılarına göre, insana Tanrı’dan bahşedilen yüksek benlik, zihnimizin doğru ile yanlışı, diğerleri için iyi ile kötüyü ayırt etmemize yardımcı olan katmanıdır. İlahi tarafımız olarak ifade edilen yüksek benliğe ulaşmak için meditasyon, yoga ve reiki gibi çeşitli teknikler kullanılmalıdır. Çünkü üst benliğe ulaşmak için farkındalığın artırılması gerekiyor.

Spiritüalizm nedir?

Spiritüalizm, ruhçuluk veya öteki dünyacılık! Az çok konuştuk ama spiritüalizm nedir, burada konusunu daha detaylı tartışacağız. Bugün birçok farklı grup kendilerini spiritüalist olarak adlandırıyor ve düşüncelerinde ve inançlarında farklılıklar var. Ancak hepsinde kabul edilen, ruh denen manevi unsurun varlığının kabulüdür. Ancak bazı spiritüalistler için ruh kişisel değildir. Başka bir deyişle, dünyada yaşamış ya da yaşayan insan sayısı kadar ruh yoktur. Reenkarnasyona inanan bu spiritüalistlere göre ölüm gerçekleştiğinde ruh başka bir bedene göç eder.

Bu nedenlerle, bazı kaynaklar spiritüalizmi deneysel ve felsefi olmak üzere ikiye ayırmıştır. Felsefi spiritüalizmde veya spiritüalizmde, birçok filozof ruhların varlığını kabul etti, ancak bazıları ruhların orijinal ve benzersiz olduğu fikrine karşı çıktı. Deneysel spiritüalizmde reenkarnasyonu kabul eden spiritüalistler vardır. Spiritüalizmin dini bir boyutu da vardır.

Öteki dünya, sonsuz yaşam ve dua gibi kavramlar, maneviyat ve din arasındaki bağı açıklayan unsurlardır. Manevi boyuta ulaşmak için gerekli olan şeyler şöyle ifade edilir: dua, Allah’a inanmak ve anlamak, bilmek, bilmek, maneviyat, hissetmek, hoşgörü, düşünceli olmak, meditasyon, sakinlik. Pek çok maneviyatçı ve filozofa göre, aranan maneviyat bu niteliklere sahip olmakla sağlanabilir.

Ruhsal Yaşam Nedir? Nasıl ulaşılır?

Maneviyatla ilgili bir başka merak manevi yaşamdır! Daha doğrusu, manevi hayata nasıl ulaşılır! Nitekim manevi yaşam konusunun bu kadar dikkat çekmesinin nedeni de zamanın bize getirdiği nokta olduğunu düşünüyorum.

Telaşlı yaşamlar, azalan değerler, sevgisizlik, materyalizm ve benzeri şeylerin insanların manevi hayatta çare aramasına neden olduğunu düşünüyorum. Ve manevi hayata ulaştığını söyleyen insanlara baktığımızda, bir kısmının dine yöneldiğini, bir kısmının da farkındalıklarını artırmanın yollarını öğrendiğini görüyoruz.

Bazıları için dua etmek yüksek benliğe ulaşmanın yoludur, diğerleri için ise kendini evrene bırakmak, hoşgörülü olmak, sevmek, nefret ve öfkeden uzaklaşmak manevi yaşamın sırrını çözmektir. Ama ne olursa olsun, özünde tanrısallığa ulaşma, ilahi güç, farkındalık yaratma ve şükretme gibi bir içselleştirme eylemi vardır.

Diğer bir deyişle, yol prosedürü şekil olarak değişse de, manevi hayata giden yol içerik olarak hep aynıdır. Öyleyse bunu anlayın ve enerji, dua, çakra, inanç dediğiniz her şeyi doğru kullanmayı öğrenin. En sonunda; size fikir veya cesaret vermek için; Manevi hayata ulaşmak için izlenebilecek birkaç yöntem örneğinden bahsetmek istiyorum.

Bırakarak hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğrenin.

Kabulü teslimiyet olarak değil, pes etmek olarak değil, minnettar ve itaatkar olarak görün.

Her kötülükte iyilik olduğu vaadine inanın.

İnandığınız evrenin veya tanrının sizin için bir planı olduğunu bilin.

Kıskançlık, öfke ve kibir gibi duyguların sizi yüksek benliğinizden uzaklaştırdığını anlayın.

Sadece kendiniz için değil, başkaları için de iyi dilekler. Hatta kendinizden ziyade başkaları için dua edin veya iyi niyetinizi dile getirin.

Sevmeyi öğren! Doğadaki mucizelerin farkında olun ve çevrenizdeki her şeye sevgiyle bakmayı öğrenin.

Sizi geride tutan şeyleri bırakın.

Hem kendinizi hem de kin tuttuğunuz kişileri affedin.

Ruhunuzu yumuşak dokunuşlarla onaylamayı ve uyandırmaya çalışmayı öğrenin.

Yazar: Bay Makale

Bu makalenin tüm hakları www.pophaber.com’a aittir.

Bu Makalenin İngilizce Aslını Okumak İçin TIKLAYIN!

Pop Haber

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.

How to Build Muscle at Home?

Push-ups are essential for home workouts. Make sure you're in good shape to get maximum benefits. Your spine should be straight and in line with your hips that you haven't lowered. You usually need to open your palms a little more than your shoulders, but you can open your arms for better chest work or bring them closer together for better arm work. You should also do incline push-ups for better overall muscle development.